11.05.2011

Private equity, czyli inwestycje niepubliczne


Jak zainwestować w spółkę niepubliczną? Jest to bardzo trudne zadanie. Najlepiej byłoby utworzyć własną i później nią zarządzać, tylko nie każdy może temu sprostać.

Sprawdź teraz najlepsze kredyty samochodowe!

Firmy owiane tajemnicą

Private equity jest to rynek spółek niepublicznych, czyli nienotowanych na giełdzie. Spółki niepubliczne zazwyczaj nie podają publicznie wyników finansowych, stąd inwestorzy mają utrudniony dostęp do informacji o ich sytuacji. Źródłem wiedzy o spółce pozostaje zazwyczaj sąd rejestrowy oraz Monitor Polski B. Tam jednak informacje są przekazywane na koniec roku obrachunkowego, nie wcześniej jednak niż przed zatwierdzeniem sprawozdania przez walne zgromadzenie - w praktyce po pięciu lub sześciu miesiącach. W ciągu roku żadne lub nie wiele informacji dotyczących spółki wychodzi poza teren spółki, jak np.: dotyczących zawartych umów, realizowanych lub rozpoczętych inwestycjach, nadzwyczajnych zyskach lub stratach, prognozach, zmianach w kierownictwie spółki oraz akcjonariacie. Trudno więc podejmować decyzję o inwestycji w spółkę niepubliczną.

Obecnie w spółki niepubliczne inwestują głównie inwestorzy instytucjonalni, np. fundusze lub inwestorzy indywidualni posiadający odpowiednio wysokie kapitały.

Fundusz private equity jest to instytucja zbiorowego inwestowania, która za pieniądze zebrane od inwestorów kupuje akcje i udziały w spółkach nienotowanych na giełdach papierów wartościowych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej jest przeprowadzane szczegółowe badanie kondycji spółki (due diligence).

Po pewnym czasie fundusz sprzedaje posiadane walory kolejnemu inwestorowi lub wprowadza je na giełdę. Zysk z inwestycji jest dzielony pomiędzy inwestorów (uczestników funduszu).

Fundusze aktywów niepublicznych osiągają niejednokrotnie wyższe stopy zwrotu niż te, które inwestują na giełdach. Na ich wycenę decydujący wpływ mają czynniki fundamentalne, nie emocjonalne. Jak pokazuje życie, rynek giełdowy może mylić się, i to bardzo - inwestorzy podejmują częstokroć decyzje pod wpływem nastrojów, a te bywają nieprzewidywalne. Ponadto na kursy akcji mają wpływ działania spekulacyjne a czasami nawet manipulacje rynkowe, częstokroć trudne do zidentyfikowania.

Fundusz private equity może być inwestorem pasywnym lub aktywnym. W pierwszym przypadku oczekuje jedynie na zysk, jaki wypracują spółki, w których jest zaangażowany. W drugim przypadku wspomaga zarządy spółek portfelowych, np. w zakresie zarządzania finansami. Fundusz może również pomóc w dokapitalizowaniu, restrukturyzacji, konsolidacji branżowej lub doradzić, jak efektywniej wykorzystać aktywa.

Wyceny funduszy aktywów niepublicznych są mniej wrażliwe na zmiany koniunktury gospodarczej oraz giełdowej. W praktyce osiągane przez nie wyniki inwestycyjne są nisko skorelowane z wynikami tradycyjnych funduszy inwestujących głównie w akcje notowane na giełdzie.

Sprawdź teraz najlepsze kredyty samochodowe!

Fundusze publiczne

Współczesne rynki finansowe pozwalają na uczestnictwo w rynku spółek niepublicznych większej ilości inwestorów, nawet tych którzy dysponują skromnymi zasobami. Taką możliwość dają fundusze private equity funkcjonujące na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Polityka inwestycyjna funduszu jest uregulowana w statucie, a za jej realizację jest odpowiedzialne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zarządzające tym funduszem.

Publiczne fundusze private equity emitują certyfikaty inwestycyjne, które są udziałowymi papierami wartościowymi, podobnie jak akcje. Jeżeli takie instrumenty są notowane na giełdzie inwestycję można otworzyć oraz zamknąć w dowolnym momencie, bez konieczności oczekiwania na najbliższą datę wykupu ustaloną przez zarządzających funduszem. Dla Jana Kowalskiego jest to szansa na zaistnienie na rynku private equity, z którego potencjału nie miałby on w innym przypadku szansy skorzystać. Fundusz dzieli się profitami wynikającymi z posiadania akcji, jak wzrost wyceny, przychody z dywidendy, lub wynikające z praw poboru.

Inwestorzy mogą tworzyć radę inwestorów, co daje im wiele uprawnień kontrolnych wobec realizowanej polityki inwestycyjnej funduszu.
Przykładem funduszu private equity dostępnego dla każdego inwestora jest Investor Private Equity FIZ, który został utworzony przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Fundusz ten może nabywać akcje i udziały w spółkach ze środków zebranych na rynku, jak również korzystać z pożyczki bądź kredytu bankowego. W ciągu trzech lat działalności zarobił 50 proc.

Do 13 maja br. są przyjmowane zapisy na certyfikaty tego funduszu.

Sprawdź teraz najlepsze kredyty samochodowe!

Źródło: Investors.pl

Autor: Jan Mazurek, Główny Analityk11.05.2011
Dodaj do

TOP 3 - KREDYTY SAMOCHODOWE

Więcej
Bank
Rata
Prowizja
Oprocentowanie
rzeczywiste
Ocena
klientów
 
Kredyt samochodowy
954.83 PLN
0.00%
5.63%
Kredyt samochodowy
964.38 PLN
1.00%
6.07%
Kredyt samochodowy (z ubezpieczeniem)
987.84 PLN
4.50%
7.13%

 • Jak napisać oświadczenie o wypadku?
  24.05.201624.05.2016
  Jak napisać oświadczenie o wypadku?
  Gdy podczas podróży samochodem zdarzy nam się drobna stłuczka, do której nie musimy wzywać policji, powinniśmy za zgodą wszystkich uczestników zdarzenia spisać oświadczenie. Co powinno znaleźć się w oświadczeniu z kolizji...  »
 • Wypożyczanie samochodów - jak nie stracić kaucji?
  17.05.201617.05.2016
  Wypożyczanie samochodów - jak nie stracić kaucji?
  Decydując się na wypożyczenie samochodu, musimy liczyć się z tym, że wypożyczalnia będzie chciała skorzystać z opcji blokady pieniędzy na naszej karcie płatniczej lub zażąda wstępnej przedpłaty. Jak nie stracić kaucji, korzystając z...  »
 • Niemcy dopłacają do elektryków. A Polska?
  06.05.201606.05.2016
  Niemcy dopłacają do elektryków. A Polska?
  Ponieważ rynek samochodów elektrycznych w Niemczech nie rozwija się tak szybko, jak zakładał tamtejszy rząd, kraj ten zamierza przeznaczyć na rozwój tej gałęzi motoryzacji aż 1 mld euro. Czy w Polsce również możemy liczyć...  »
 • Zgubiona karta pojazdu to nie problem
  02.05.201602.05.2016
  Zgubiona karta pojazdu to nie problem
  Karta pojazdu jest wydawana obowiązkowo do każdego samochodu rejestrowanego w Polsce po 1999 roku. Tego typu dokument jest niezbędny przy rejestracji samochodu. Co zrobić, gdy jednak kartę pojazdu zgubimy?   »
 • Oto 3 najczęściej kupowane samochody w Polsce
  29.04.201629.04.2016
  Oto 3 najczęściej kupowane samochody w Polsce
  Wedle statystyk z roku poprzedniego okazuje się, że Polacy kupują coraz więcej nowych samochodów. Sprzedaż aut w salonach w roku 2015 w porównaniu do roku 2014 wzrosła aż o 8%. Jakie samochody są najczęściej kupowane Polsce?   »
 • Kolejne auta bezzałogowe wyjadą na ulice Chin
  25.04.201625.04.2016
  Kolejne auta bezzałogowe wyjadą na ulice Chin
  Już niedługo samochody autonomiczne będą testowane w warunkach ruchu drogowego w Chinach. Prezes Volvo zapowiedział, że w pierwszej kolejności technologia ta będzie jednak sprawdzona w Szwecji. Kiedy samochody bezzałogowe trafią na drogi Chin?...  »
 • Jak działa leasing konsumencki?
  20.04.201620.04.2016
  Jak działa leasing konsumencki?
  Leasing konsumencki to stosunkowo nowa metoda pozyskania pieniędzy na sfinansowanie samochodu przez osobę niebędącą przedsiębiorcą. Niestety wciąż wielu z nas nie wie, jak działa leasing konsumencki, a szkoda, bo może stanowić dobrą alternatywę...  »