07.03.2016

Kiedy amortyzacja nie jest kosztem uzyskania przychodu?

Kiedy amortyzacja nie jest kosztem uzyskania przychodu?

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od składników majątku uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Jednak, aby tego typu odpisy mogły stanowić koszt uzyskania przychodu, muszą być naliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi amortyzacji. Dodatkowy problem stanowią sytuacje włączające z kosztów odpisy dokonane zgodnie z prawem. W jakich przypadkach amortyzacja nie może być uznana za koszt uzyskania przychodu?

Na mocy prawa podatkowego odpisy amortyzacyjne w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu, w następujących przypadkach:

a) gdy środki te zostały nabyte nieodpłatnie (z wyjątkiem praw nabytych w drodze spadku lub darowizny), jeżeli:

 • ich nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw,
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego,
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku;

b) jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte, lecz nie zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych;

c) oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

Zakup z dotacji lub subwencji

Do kosztów uzyskania przychodu nie możemy wliczyć odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w przypadku, gdy ich zakup został sfinansowany za pomocą dotacji lub subwencji. Przepisy ustaw podatkowych wykluczają zaliczenie do kosztów odpisów amortyzacyjnych w części, która została podatnikowi zwrócona.

Samochody o dużej wartości

Przepisy podatkowe w szczególny sposób traktują pojazdy wykorzystywane w działalności gospodarczej. W przypadku, gdy tego typu samochód ma dużą wartość, wtedy część dokonywanych od niego odpisów amortyzacyjnych nie jest uważana za koszt uzyskania przychodu.

Za samochód o dużej wartości według przepisów uważany jest taki, którego wartość początkowa przekracza równowartość 20 000 euro, przeliczoną na złotówki według kursu NBP. W takim przypadku ustawodawca wyłącza z kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro.

Umowa użyczenia

W przypadku, gdy środek trwały lub wartość niematerialna i prawna zostanie oddana do nieodpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia, nie uważa się za koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz od wartości niematerialnych i prawnych oddanych do takiego użytkowania.07.03.2016
Dodaj do

TOP 3 - KREDYTY SAMOCHODOWE

Więcej
Bank
Rata
Prowizja
Oprocentowanie
rzeczywiste
Ocena
klientów
 
Kredyt samochodowy
954.83 PLN
0.00%
5.63%
Kredyt samochodowy
964.38 PLN
1.00%
6.07%
Kredyt samochodowy (z ubezpieczeniem)
973.51 PLN
4.50%
6.48%

 • Jak napisać oświadczenie o wypadku?
  24.05.201624.05.2016
  Jak napisać oświadczenie o wypadku?
  Gdy podczas podróży samochodem zdarzy nam się drobna stłuczka, do której nie musimy wzywać policji, powinniśmy za zgodą wszystkich uczestników zdarzenia spisać oświadczenie. Co powinno znaleźć się w oświadczeniu z kolizji...  »
 • Wypożyczanie samochodów - jak nie stracić kaucji?
  17.05.201617.05.2016
  Wypożyczanie samochodów - jak nie stracić kaucji?
  Decydując się na wypożyczenie samochodu, musimy liczyć się z tym, że wypożyczalnia będzie chciała skorzystać z opcji blokady pieniędzy na naszej karcie płatniczej lub zażąda wstępnej przedpłaty. Jak nie stracić kaucji, korzystając z...  »
 • Niemcy dopłacają do elektryków. A Polska?
  06.05.201606.05.2016
  Niemcy dopłacają do elektryków. A Polska?
  Ponieważ rynek samochodów elektrycznych w Niemczech nie rozwija się tak szybko, jak zakładał tamtejszy rząd, kraj ten zamierza przeznaczyć na rozwój tej gałęzi motoryzacji aż 1 mld euro. Czy w Polsce również możemy liczyć...  »
 • Zgubiona karta pojazdu to nie problem
  02.05.201602.05.2016
  Zgubiona karta pojazdu to nie problem
  Karta pojazdu jest wydawana obowiązkowo do każdego samochodu rejestrowanego w Polsce po 1999 roku. Tego typu dokument jest niezbędny przy rejestracji samochodu. Co zrobić, gdy jednak kartę pojazdu zgubimy?   »
 • Oto 3 najczęściej kupowane samochody w Polsce
  29.04.201629.04.2016
  Oto 3 najczęściej kupowane samochody w Polsce
  Wedle statystyk z roku poprzedniego okazuje się, że Polacy kupują coraz więcej nowych samochodów. Sprzedaż aut w salonach w roku 2015 w porównaniu do roku 2014 wzrosła aż o 8%. Jakie samochody są najczęściej kupowane Polsce?   »
 • Kolejne auta bezzałogowe wyjadą na ulice Chin
  25.04.201625.04.2016
  Kolejne auta bezzałogowe wyjadą na ulice Chin
  Już niedługo samochody autonomiczne będą testowane w warunkach ruchu drogowego w Chinach. Prezes Volvo zapowiedział, że w pierwszej kolejności technologia ta będzie jednak sprawdzona w Szwecji. Kiedy samochody bezzałogowe trafią na drogi Chin?...  »
 • Jak działa leasing konsumencki?
  20.04.201620.04.2016
  Jak działa leasing konsumencki?
  Leasing konsumencki to stosunkowo nowa metoda pozyskania pieniędzy na sfinansowanie samochodu przez osobę niebędącą przedsiębiorcą. Niestety wciąż wielu z nas nie wie, jak działa leasing konsumencki, a szkoda, bo może stanowić dobrą alternatywę...  »